Esnaf Birimi

Emin ve güvenilir kişiler olarak ticaretinin merkezine helal kazancı koymuş yaşadığı coğrafyanın imarına katkı sunan örnek ve model ticaret erbapları yetiştirmek

Kadın Birimi

Diğer kültür ve medeniyetlerin zihnimizde oluşturduğu olumsuz kadın algısını değiştirip kadının yaradılış amacına uygun çalışmalar yapmasını sağlamak.

Eğitim Birimi

Çağın gereklerine uygun kuran ve sahih sünnet çerçevesinde programlar hazırlamak programların ete kemiğe bürünmesi için birlikte yaşam modelleri geliştirerek yaptığı çalışmaları insanlığın istifadesine sunmak.

Gençlik Birimi

Ortaöğretimden mezun olan ve halen eğitim gören çocuklarımızla hayatı onlar ile birlikte yaşayarak öncelikle kişide eminlik ve güvenirlik inşa etmek, ardından çalışmalarımız ve eğitim faaliyetlerimiz ile kişide İslami bir kişilik inşa ve imar etmek olacaktır.

Hakkımızda

Gökkuşağı derneği olarak bizler çalışmalarımızın merkezine ‘’nefsin ıslahından, neslin ıslahına, hesap gününün kolaylığından ahiretin ve dolayısı ile Allah’ın Hoşnutluğu ile cennetin konforuna yapılan bir yürüyüş ’ söylemini koyarız.
Bu söylem çerçevesinde emek, gayret ve çaba vererek öncelikle kendi nefsimizden başlayarak kadın, erkek, genç ve çocuklar ile birlikte emin, güvenilir şahsiyetli kişiler ile birlikte, bir ekip ruhu ile bir bütün olarak çalışmalarımızı sürdürürüz.
Ben’in ve egonun merkezi olan nefsin ıslahı ile mücadele ederken, kendi nefsimizden başlayarak eğitim programlarımı ile inşa edeceğimiz İslami kişilik ile birlikte temas edeceklerimize veya yüreğine dokunacaklarımıza göstereceğimiz güzel örneklik ve model olma özelliğimiz ile toplumsal kurtuluşa vesile olmak,
Diğerinin kurtuluşu olamayan bir kurtuluş, bizimde kurtuluşumuz olmaz anlayışı ile birlikte, ahiretteki hesabımızı kolaylaştırarak, cennetteki konforumuzu arttırarak, dünya ve ahiret saadetine, ulaşmak için, gerekli emek ve çabayı sürdürmek, bu uğurda top yekûn fedakârlık içinde bulunmak anlayışındayız.

İnsan için fayda üretiyoruz.

0 Adet

Afrika’ya Süt Keçisi Bağışı

0 Adet

Üniversite Öğrencisine Burs

0 Tır

Suriye ve Afganistan’a un 

0 Adet

Yetim Aileye Aylık Gıda Yardımı

0 (432) 215 55 40

Bağış Yap