Anasayfa » Makaleler »
 Gençlik deyince
GENÇLİK DEYİNCE
Tarih : 23.07.2020 22:27:24
Okunma Oranı : 195GENÇLİK DEYİNCE

     Hazine, kıymetli, delikanlı, yaşı ilerlememiş olan, kendi olmaya çalışan gibi anlamları içermektedir. Gençler, yaşam süresi içerisinde fiziksel ve zihinsel aksiyonerliğin en ileri derecelerde seyrettiği, olgunlaşmamış, ham düşüncelerle yola çıkarak kendini iyi hissedebileceği ortamların içerisinde yer almayı tercih eden, hayata saf ve dobra duygularla bakıp bu yolla kendini tanımlamaya çalışan insanlardır.

     İnsanların gençlik dönemlerindeki düşünceleri, duyguları ve yaşantıları ileri yaşlardaki yaşantılarının da temelini oluşturmaktadır. Her gencin gelişimi, kişilik oluşumu bireysel farklılıklar gösterir. Bunda biyopsikososyal durumların çokça etkisi vardır.

     Gençler, fiziksel gelişimlerinin hızlı bir şekilde sürdüğü yaş grubundadırlar. Bu yaşlarda enerjilerinin yüksek oluşundan dolayı sportif faaliyetlerle birlikte yetenek ve becerilerini geliştirecek sanatsal faaliyetlere de ilgi duyarlar.

     Bu dönem çocukluk dönemi ile erişkinlik arasındaki yılları kapsar. Ergenlik hormonlarının da devreye girmesiyle kendisinde meydana gelen değişiklikler aynı zamanda duygusal davranışlarında da zirve yoğunlukları yaşatmaya başlamıştır.  Adanmışlığın, sevmenin, nefret etmenin, bağlanmanın, cesaretin en zirvesini delicesine, kuralları olmayacak biçimde çekinmeden sergilemeyi tercih etmiştir.

     Bu dönemde, iç dünyasından gelen çalkantılı süreçleri dış dünyada yaşadığı toplumun inanç değerleri, kültürü, gelenekleri, eğitim sistemi gibi bire bir muhatap olduğu ortamlarda dengeleme çabası içerisine giren gençlerin, kendini tanımlama ve iradelerini ortaya koyma çabalarını da gözlemleyebilmek mümkündür.
Gençlik dönemini yaşayan insanların ruh dünyasındaki başlıca belirgin özellikleri; kendilerini iyi hissedebileceği konuşmaların, yorumların, görsellerin, ortamların oluşturulması beklentisidir. Gençlik üzerine hangi tür çalışma yapılırsa yapılsın, bunlar gerçekleştirilirken gençlerin onurlarını incitici tavır ve davranışlardan kaçınılarak onların kendilerini güvende oldukları hissiyatını veren ortamlar sağlanmalıdır.  Yine gençlik yılları, kişiliklerinin incinmesinden en çok çekindikleri dönemdir. Yapılacak onlarca iyi yaşantının ardından yapılacak küçük bir hatayla bir çuval incir heder edilmiş pozisyonuna düşülebilir.

    Günümüz gençliği kendileri için eğitimi ve meslek sahibi olmayı öncelemekte, gelecekle ilgili planlamalarını bunun üzerine yapmaktadırlar. Günlük hayatın bilek gücünden ziyade teknolojik aletlerin sağladığı kolaylıklar yoluyla yaşanabildiğini fark ettiklerinden bilgiyi önemsemektedirler.

    Sanal dünya ve sosyal medya günümüz gençliğinin olmazsa olmazlarındandır. Gençlerin büyük bir çoğunluğu sosyal medya hesaplarında ve video izleme kanallarında saatlerini harcayabilmektedirler. Bu durum yeni bilgi ve tecrübe edinmelerini sağlarken zihni ve bedeni gelişimlerine olumsuz etki edecek zararlar da meydana getirmektedir.
 
    Geçmiş tarihlerden beri genel bir bakış açısı olarak gençlik, genelde sorunlu bir yaşam dilimi olarak görülmüşse de esasında gençlik; doğru bir eğitim, bakış açısı ve kanalize etme yollarıyla fırsata dönüştürülebilecek devasa bir insan kaynağıdır.
 
    Yüzyıllar boyunca gençler, insanlığın dinamik güç kaynağı olmuş. Dünya kültür ve mirasının oluşmasında olduğu gibi devletlerin büyük mücadele ve savaşlarında da potansiyelleri dikkate alınarak planlamalar yapılmıştır.

    Bu bakımdan gençliği olmayanın geleceği yoktur. Gençliğiniz varsa var olursunuz. Günümüzün insanları % 100 gençler değildir ama yarının büyüklerinin % 100’ünü bu günkü gençler oluşturacaklardır.
 
                                                                                                         Burhan İÇGÜLEÇ
                                                                                                        Eğitimci, Sosyolog

Yazı ile ilgili bütün sorumluluklar yazarın şahsına aittir!

ALT SAYFALAR
NAMAZ VAKİTLERİ
Şehir :
::
TAKVİM