Anasayfa » Birimler »
 Anadolu öğrenci birliği üniversite birimi
Anadolu Öğrenci Birliği Üniversite Birimi
Tarih : 29.08.2020 14:20:25
Okunma Oranı : 153
 
BİLGİ,BİRLİKTELİK,ERDEM

“Bilgi, Birliktelik ve Erdem” üst başlıklı Anadolu Öğrenci Birliği VAN Bölge Kampı 23 – 24 Mart 2019 tarihlerinde VAN’da gerçekleştirildi.
 
Hakkari, Bitlis, Muş, Ağrı, Kars, Iğdır ve Van illerinden öğrencilerin katılım sağladığı Bölge Kampının ilk gününe Yüzüncü Yıl Üniversitesi ev sahipliği yaptı.


 
Kampın 1. Gününde Hafız Muhammed Furkan ALTIOK’un Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından AÖB Kars Üniversite başkanı Emrullah TURAN,  AÖB Hakkari Üniversite başkanı Agit KAÇAR,  AÖB Iğdır Üniversite başkanı Emrah ÇALIŞKAN,  AÖB  Ardahan üniversite başkanı Aydın ÖZGÖKÇE, AÖB Bitlis temsilciliğinde Cihat ÖRÜN, AÖB Van Üniversite başkanı Hüseyin BOZ, Gökkuşağı Derneği yönetim kurulu  başkanı Burhan İÇGÜLEÇ, Anadolu Öğrenci Birliği Bölge sorumlusu Nurullah ÇEVİK ve Anadolu Öğrenci Birliği Genel Başkanı Mesut ÇAÇA selamlama konuşmalarını gerçekleştirdi.
Selamlama konuşmalarının ardından 2 oturum, atölye çalışmaları ve 1 hasbihal gerçekleştirildi.
 


Moderatörlüğünü Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğrencisi Mustafa AYDIN’ın yaptığı I. Oturumda Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ayhan ERCÜMENT “Yerlilik ve Özgünlük Meselemiz” konulu konuşma yaptı. Muş Lale-Der Başkanı İrfan AY ise “Sivillik ve Kuşatıcılık Meselemiz”  konulu konuşma gerçekleştirdi.
 
Yerlilik ve Özgünlük Meselemiz konulu konuşmasında Dr. Ayhan ERCÜMENT: “ Yabancılaşmaya karşı tepki olan ‘Yerlilik’ tarihsel ve toplumsal harekete karşı bir temizlik ve aynı zamanda kendini farklı kılma anlayışıdır.”
 
Sivillik ve Kuşatıcılık Meselemiz konulu konuşmasında İrfan AY: “Kelimelerin anlamını yitirdiği, kavramların anlam kaymasına uğradığı Mekke’nin oligarşi sisteminde, vahiy getirdiği yeni kelime ve kavramlarla cahiliyenin karanlık  toplumuna ışık tutmuştur ”
 
 
 
 
Moderatörlüğünü; Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğrencisi Hüseyin BOZ’un  yaptığı II. Oturumda Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mirpenç AKŞİT  “Doğu ve Batı İlişkileri Çerçevesinde Medeniyet Kavramının Analizi” konulu konuşma yaptı. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa TATAR ise “Dijital Dünya ve Kitle İletişim Araçları Kıskacında Gençlik” konulu konuşma yaptı.
 
Doğu ve Batı İlişkileri Çerçevesinde Medeniyet Kavramının Analizi  konulu konuşmasında Dr. Mirpenç AKŞİT : “Batı İslamdan aldığı "medeniyet" kavramını zamanla sömürgeciliğin bir aracı olarak kullanmaya başlamıştır ve bu kavramı kendine saklayıp kendisinden olmayana yaşama hakkı tanımlamıştır. ”
 


Dijital Dünya ve Kitle İletişim Araçları Kıskacında Gençlik konulu konuşmasında Dr. Mustafa TATAR: “İnsan sosyal bir varlıktır". İnsanın insanca edinimler elde etmek ve insani özellikler kazanmak için insani etkiletişime geçmesi yani sosyalleşmesi gerekir. Bu noktada kitle ileti araçlarına, dijital medya araçlarına telefona tablete televizyona bağımlılık insanı insan yapan etkenlerden uzaklaştırır. ”
 
 
2. oturumun ardından tüm katılımcılar küçük çalışma gruplarına bölünerek atölye çalışması gerçekleştirdi. Çalışmada katılımcılar ile “davet ve tebliğ, ders halkaları, makale okumaları, kitap tahlilleri, sosyal ve kültürel faaliyetler, kampüs faaliyetleri ve öğrenci toplulukları” konuları hakkında konuşuldu.
 


Atölye çalışmalarının ardından Tarihçi Yazar Hüseyin ÖZHAZAR tarafından “Muhasebe ve İnşa” konulu hasbihal gerçekleştirildi.
 
Hüseyin ÖZHAZAR: “İslam dünyasının en büyük eksiklerinden biri "nitelikli insan". Müslümanların bu anlamda Peygamber s.a.v.'ın "Allah'ım 2 Ömerden biriyle bu dini güçlendir" duasıyla yola çıkıp yeni Ömerler yeni nitelikli insanlar araması gerekli.”
 
 
Hasbihalin ardından kampın birinci günü tamamlandı.
 
 
Bölge Kampının ikinci günü Moderatörlüğünü; Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğrencisi Adem BEGEÇASLAN’ın yaptığı III.oturumla başladı.
 

 
Moderatörlüğünü; Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğrencisi Adem BEGEÇASLAN’ın yaptığı III. Oturumda Eğitimci Fırat KIRANŞAL “İslam Dünyasının Siyasi ve Kültürel Durumu” konulu konuşma yaptı. Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Yunus KAPLAN ise“Müslümanların Entelektüel Alanda Çölleşmesi.” Konulu sunum gerçekleştirdi.
 
İslam Dünyasının Siyasi ve Kültürel Durumu Fırat KIRANŞAL : “Batı kendisini kilisenin baskıcı yönetiminden kurtarıp pozitivizme determinizme yöneldiğinden bu yana uygarlık söylemi altında sömürgecilik mantığıyla hareket etmiştir. "Bunu hiç unutma evlat batı hiçbir  zaman uygar değildir" Aliya izzetbegoviç.”
 
 
 
 
Müslümanların Entelektüel Alanda Çölleşmesi Dr. Yunus KAPLAN : “Entelektüel: varlıkla eşyayla kurulan temasın içselleştirilmesi neticesinde üreten, bilen bilerek düşünen demektir. Fransızcadan bize geçen bu kelimenin bizdeki karşılığı münevver, aydındır. Günümüzde müslamanlar entelektüel olma yolunda kavram ve hakikatleri, üretilen bilgileri bilimsel olarak ifade etmeli,düşünce dünyamızı oluşturan aydınları tanıyıp sahip çıkmalı .”
 
Son olarak AÖB Van Temsilciliğinden Esma BENEK sonuç bildirgesini okudu.
 
 

 

  ANADOLU ÖĞRENCİ BİRLİĞİ HİZMETİÇİ EĞİTİM PROGRAMI


Van Anadolu Öğrenci Birliği'nin gerçekleştirdiği Hizmetiçi Eğitim Programında Aöb Van bölge sorumlusu Nurullah Çevik ve Aöb Van sorumlusu Muhammed Altıok sunum gerçekleştirdi.Sunumlarında; Allah yolunda teşkilatlanmanın, zamanı verimli kullanmanın, kitap okumanın önemine ve bu yolda üstümüze düşen sorumluluklara değinildi.

  

  
AKADEMİSYENLER İLE KAHVALTIGökkuşağı Derneği Toplum bağlarını güçlendiren programlardan birini daha geride bıraktı.Yüzüncü Yıl Üniversitesi Akademisyenleri ile üniversite öğrencileri biraraya geldi.Bu anlamlı birlikteliği keyifli bir hasbihal takip etti.Sonrasında hep beraber kahvaltı yapıldı.


NAMAZ VAKİTLERİ
Şehir :
::
TAKVİM