Esnaf Birimi

Emin ve güvenilir kişiler olarak ticaretinin merkezine helal kazancı koymuş yaşadığı coğrafyanın imarına katkı sunan örnek ve model ticaret erbapları yetiştirmek

Eğitim Birimi

Çağın gereklerine uygun kuran ve sahih sünnet çerçevesinde programlar hazırlamak programların ete kemiğe bürünmesi için birlikte yaşam modelleri geliştirerek yaptığı çalışmaları insanlığın istifadesine sunmak.

İyilik Der

İyilik Derneği Van Temsilciliği ihtiyaç sahibi ailelere yardım için durmadan çalışmalarına devam ediyor.

İyilikte adeta yarışan yardımsever vatandaşların bağışladığı 175 adet gıda kolisini teslim alan İyilik Derneği Van Temsilciliği, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtmak üzere deposuna yerleştirdi.

Kadın Birimi

Diğer kültür ve medeniyetlerin zihnimizde oluşturduğu olumsuz kadın algısını değiştirip kadının yaradılış amacına uygun çalışmalar yapmasını sağlamak.

 

Gençlik Birimi

Ortaöğretimden mezun olan ve halen eğitim gören çocuklarımızla hayatı onlar ile birlikte yaşayarak öncelikle kişide eminlik ve güvenirlik inşa etmek, ardından çalışmalarımız ve eğitim faaliyetlerimiz ile kişide İslami bir kişilik inşa ve imar etmek olacaktır.

Evde Karakter Eğitim Birimi

Adab-ı muaşeret başta olmak üzere 6-11 yaş aralığındaki çocuklarımıza evlerinde güvenli ortamlarda gerçekleştirmekte olduğumuz çalışmalarımız.

0 (432) 215 55 40

Bağış Yap